Menu
Your Cart

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İleti Onay Formu

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Bu formun onaylanması ile 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında MEDOPAR MEDİKAL OPTİK A.Ş. tarafından veya bir aracı firma vasıtasıyla tarafıma www.eformmedikal.com adresli sitede ve bağlı mobil uygulamasında sunulan ürünlere ilişkin telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti, tawk.to web sitesi canlı destek yazılımı, instagram uygulaması, twitter uygulaması, facebook uygulaması, hotjar Uygulaması ve whatsapp uygulaması gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini almaya ve işbu iletişim araçları ile şahsımla iletişime geçilmesine, bu kapsamda paylaşmış olduğum bilgilerin MEDOPAR MEDİKAL OPTİK A.Ş. tarafından saklanmasına, kullanılmasına ve ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasına onay veriyorum.

İşbu TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA VE GİZLİLİK POLİTİKASI’ nın ayrılmaz bir parçasıdır.